Karlslunde-virksomhed mangedoblede sit overskud

Der er fuld fart på salget hos Arbo Import IVS med hjemsted i Karlslunde. Bruttoomsætningen har nærmest fået turbo, og overskuddet er i dén grad fulgt med, viser regnskabet for 2020.

Årets resultat blev 590.000 kroner, en mange-dobling i forhold til resultatet for 2019, som blev på 28.000 kroner. Bruttofortjenesten voksede eksplosivt – fra 362.000 kroner til over 1,9 millioner kroner. Samtidig er det primære resultat øget fra 53.000 kroner til 806.000 kroner.

Egenkapitalen i Arbo Import IVS har også fået en ordentlig indsprøjtning. Den er nemlig gået fra at være negativ på -7000 kroner til 583.000 kroner i det nye regnskab.

Ingen påvirkning fra Covid-19
Selskabets aktivitet er – som beskrevet i det nye regnskab at “drive handel med alkoholiske drikkevarer samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.”

“Årets resultat vurderes af ledelsen som tilfredsstillende. COVID-19 vurderes ikke at få en så væsentlig økonomisk betydning for selskabet, at selskabets fortsatte drift vil blive påvirket,” hedder det videre i ledelsens beretning i regnskabet.

Direktører i Arbo Import IVS er Michael Arbo Mortensen og Dinna Iben Arbo. De to er nok mest kendt for virksomheden Champagne For Alle, hvis mission er at gøre champagne til allemandseje.

Relateret Artikel