Trods underskud: Wine Experience ApS i Sabro tror på fremtiden

På trods af et relativt stort underskud – og negativ egenkapital – så er ledelsen i Wine Experience ApS i Sabro ved Århus fortrøstningsfuld når det handler om fremtiden.

Årets resultat efter skat blev et underskud på -136.000 kroner (-171.000 kroner før skat). Bruttofortjenesten gav et tab på -93.000 kroner, mens det primære resultat var tabsgivende med -132.000 kroner.

Egenkapitalen i Wine Experience ApS er negativ med -86.000 kroner.

Hovedaktiviteten i Wine Experience ApS består af engroshandel med vin og spiritus, og på trods af årets underskud, så anser ledelsen årets resultat for tilfredsstillende:

“Selskabet har tabt egenkapitalen. Ledelsen forventer at reetablere egenkapitalen ved fremtidig indtjening eller kapitalforhøjelse. Det er ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkelig likviditets- og kapitalberedskab det kommende år,” skriver ledelsen i sin beretning i forbindelse med det seneste regnskab.

Ledelsen tilføjer i sin beretning, at det er ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at de stillede kreditfaciliteter kan opretholdes og udvides i takt med behovet, og årsregnskabet er derfor aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Relateret Artikel