Få overblikket: Tre hurtige regnskaber – 19.07.21

En vigtig del af indholdet på Dailywine er regnskaber fra den danske vinbranche. Da der offentliggøres mange regnskaber, er det ikke muligt at skrive detaljeret om alle. Derfor vil Dailywine fra tid til anden bringe nogle i en kort og overskuelig form.

Herunder har vi samlet regnskaber fra tre aktører i branchen. Årets resultat er efter skat. Tallene i parentes er for 2019. Alle beløb er i DKK.


Top Wine ApS

 • Hjemsted: Esbjerg V
 • Direktør: Jan Jensen og Mikael Rud
 • Bruttofortjeneste: 1.773.175 (1.700.648)
 • Resultat: 168.458 (-495.743)
 • Egenkapital: -755.779 (-924.234)
 • Noter: Selskabets væsentligste aktiviteter består i køb og salg af vin. Af usikre faktorer som vi har lagt særlig vægt på, skal nævnes coronavirus situationen i Danmark. På nuværende tidspunkt har situationen medført at en række virksomheder er lukket, og at en del aktivitet i det danske samfund er lukket ned. Vi ved endnu ikke hvornår situationen stopper, og kan ikke forudsige dens endelige input på økonomien i selskabet. På nuværende tidspunkt har vi en formodning om at situationen udløber inden for en overskuelig fremtid, og til selskabets fordel. Regnskabet er derfor aflagt efter princippet om fortsat drift, og med en forventning om et positivt resultat. Selskabet har på balancedagen tabt mere end 50% af anpartskapitalen, og er derved omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabsloven.

Cuvee Aps

 • Hjemsted: Vejle Øst
 • Bruttofortjeneste: -229.908 (-90.366)
 • Resultat: -232.074 (-84.676)
 • Egenkapital: 191.885 (423.959)
 • Direktør: Anne-Mette Mols Holm
 • Noter: Virksomhedens formål er handel med vin og spiritus samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Fyns Vinlager Odense IVS

 • Hjemsted: Odense SV
 • Bruttofortjeneste: 683.650 (672.484)
 • Resultat: 131.129 (143.721)
 • Egenkapital: 390.227 (259.098)
 • Direktør: Anne-Mette Mols Holm
 • Noter: Selskabets formål er at drive detailhandel med øl, vin og spiritus samt hermed beslægtet virksomhed. Årets resultat anses for tilfredsstillende. Der forventes et positivt resultat for 2021.

 

Relateret Artikel