Forbrugertilliden positiv for første gang i over et år

For første gang i mere end et år, er den danske forbrugertillid kommet over nul. Det viser de seneste data fra Danmarks Statistik. Forbrugertilliden for maj måned ligger på 2,8 og er dermed steget i forhold til april måned, hvor den lå på minus 1,1. Gennemsnittet for de seneste seks måneder er minus 2,7.

Ligesom i april er alle fem indikatorer, der bruges til beregning af forbrugertilliden, steget siden sidste måned.

Indikatorerne for vurderingen af Danmarks og familiens nuværende økonomiske situation er steget mest. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugerne vurderer fortsat familiens egen økonomiske situation i dag som bedre end for et år siden. Indikatoren ligger på 7,8 i maj, hvilket er det højeste niveau siden september 2019.

Gennemsnittet for de seneste seks måneder ligger på 5,2. Forbrugerne vurderer fortsat, at Danmarks økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden. Indikatoren er dog steget betydeligt i forhold til april, hvor den var minus 28,2, og ligger nu på minus 16,7. Indikatoren er også markant højere end gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er minus 28,9.

 

 

Relateret Artikel