Groth & Persson tjente mere på italiensk vin og specialiteter

Groth & Persson ApS, som fra sin base i København Ø faciliterer produktion og salg af vin og italienske specialiteter til restauranter i Danmark, fik øget sit overskud i det seneste regnskabsår.

Årets resultat landede på 230.000 kroner, hvilket er markant bedre end de 42.000 kroner, som resultatet lød på sidste år – og det bedste resultat for virksomheden den seneste fem år.

Bruttofortjenesten voksede fra 56.000 kroner til 296.000 kroner, og blev dermed også den største bruttofortjeneste for Groth & Persson ApS set over fem år.

Egenkapitalen i virksomheden er nu på 555.000 kroner.

Ikke påvirket af Corona
I beretningen i regnskabet skriver ledelsen, at Covid-19 ikke har påvirket virksomhedens økonomi i væsentlig grad:

“I regnskabsåret er der sket udbrud af Covid-19 som følge af spredningen af Coronavirus. Det vurderes at selskabet ikke er væsentligt påvirket af udbruddet. Om end det er i et tidligt stadie at vurdere effekterne heraf, er det ledelsens vurdering, at udbruddet ikke vil resultere i væsentlige økonomiske konsekvenser
for det kommende regnskabsår,” skriver ledelsen i beretningen.

 

Relateret Artikel