JF Hillebrand Scandinavia A/S tjente godt på alkohol-transport

Det lader til, at transport af vin, øl og spiritus er en ganske fornuftig forretning. I hvert fald kunne transportvirksomheden JF Hillebrand Scandinavia A/S – som netop specialiserer sig i transport af alkoholiske væsker – notere sig et betydeligt større overskud.

Årets resultat blev på 19,1 million kroner mod 17,5 millioner kroner i 2019. Nettoomsætningen voksede fra 531,6 millioner kroner til 533,7 millioner kroner, mens bruttofortjenesten voksede fra 41,7 millioner kroner til 41,5 millioner kroner.

Resultaterne for JF Hillebrand Scandinavia A/S er forbedret kraftigt siden 2017, hvor årets resultat landede på 2,2 millioner kroner. Dette skyldes især, at bruttofortjenesten er blevet kraftigt forbedret i perioden.

I regnskabetes ledelsesberetning kan man læse, at JF Hillebrand Scandinavia A/S’ hovedaktivitet består i transport af vin, spiritus og øl samt flydende industriprodukter under navnet Hillebrand Transporter forestås af selskabet og serviceres af datterselskaberne.

“Resultatet anses for meget tilfredsstillende, der i væsentlig grad har været præget af COVID og deraf følgende usikkerhed, ændrede forbrugsmønstre og stigende fragtrater,” skriver ledelsen i sin beretning.

For det kommende år forventer ledelsen en forøgelse i aktivitet og omsætning, resultatet forventes at være på niveau med 2020. De ustabile politiske og valutariske forhold, kan  dog påvirke selskabets aktivitet og resultat negativt.

Relateret Artikel